Quiz en Spelshow: Literatuur Quiz

Literatuur Quiz

Literatuur, ook letterkunde, schone letteren of kortweg letteren, is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect. Literatuur betreft kunstwerken die uit taal bestaan en wordt meestal in drie gebieden onderverdeeld, te weten poëzie, toneelstukken en (verhalend) proza. Welke werken tot de literatuur worden gerekend, verschilt per periode en per literatuuropvatting; de grenzen tussen wat wel en niet tot de literatuur wordt gerekend blijven ‘onvast en variabel’. Literatuur wordt bestudeerd in het vakgebied van de literatuurwetenschap.

Daarnaast wordt de term literatuur gebruikt in de betekenis van vakliteratuur: alle geschriften die over een bepaald onderwerp uit een willekeurig, bijvoorbeeld technisch, vakgebied zijn verschenen. In de literatuurwetenschap heten de bestudeerde literaire werken primaire literatuur; de literatuurwetenschappelijke vakliteratuur is de secundaire literatuur.

WIST JIJ DAT???
Er geen enkel woord in het Nederlands rijmt op twaalf.
WIST JIJ DAT???
Een palindroom een woord is dat je ook van achteren naar voren kunt lezen, zoals 'lepel', 'redder', 'meetsysteem' en 'parterretrap' of 'was it a car or cat i saw'.
WIST JIJ DAT???
Hendrik van Veldeke in 1171 de oudste Nederlandse literaire tekst schreef: Sente Servas, een dichtwerk.
WIST JIJ DAT???
Dat de letter 'E' het meest wordt gebruikt in het Nederlands.
WIST JIJ DAT???
Hella Haasse, de enige persoon die drie keer een boekenweekgeschenk heeft geschreven.
WIST JIJ DAT???
Het enige woord dat je kunt typen met de bovenste toetsen van je toetsenbord het woord 'topprioriteit' is.
Previous slide
Next slide

Literaire Quiz op eigen locatie of elders

In de loop van de negentiende eeuw groeide bij veel vrouwen de onvrede over hun achtergestelde positie in de maatschappij. Ze eisten betere scholing, recht op betaalde arbeid en stemrecht. De literatuur was bij uitstek het middel om vooruitstrevende ideeën te verspreiden. Of om ertegen in verzet te komen. ‘Och, was ik maar een jongen, dan kon ik studeren als mijn broer en dominee worden!’ verzuchtte Codien Zwaardemaker-Visscher (1835-1912) aan het eind van haar leven. Een studie was voor haar niet weggelegd, maar als schrijfster had ze haar leven lang gestreden voor een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen. In destijds populaire romans als Ada Bermuda (1881) en De Ruïne van den Oldenborgh (1885) pleitte ze voor het recht van vrouwen op meer scholing en het bekleden van openbare ambten. Deze Literatuur Quiz wil je niet wijzen op onrecht en onmacht maar meer over wat de literatuur veranderd heeft voor veel mensen. Literatuur van vroeger, heden en toekomst en van de boekdruk kunst tot aan de moderne mogelijkheden van b.v. de social media en alles daartussen, het komt allemaal aan bod in deze quiz.

Liever een quiz met een ander thema?

Kijk dan ook eens naar de Company Quiz, de Film Quiz of de hilarische ‘Ren je Rot’
Of klik hier voor een overzicht van alle mogelijke quizzen.

Deze Literatuur Quiz is inclusief:

Zij hebben de Literatuur Quiz al meegespeeld ...

Mijn vriendin en ik zijn echte boek verslinders. Met name in de literatuur hoek lenen we veel boeken bij de Bieb en kopen ze ook regelmatig. Vandaar ook onze interesse in deze quiz die we helemaal geweldig vonden. Chapeau voor de makers.

Werkzaam bij een grote boekhandel in het zuiden van land hebben we Quiz Masters gevraagd om voor ons een leuke literaire avond te organiseren met vragen over ons vakgebied. Nou, dat is gelukt. Erg leuk en daarna nog geswingd op de muziek van de discjockey. Geweldige avond gehad en nog wat geleerd ook. Dank jullie wel.

Literatuur Quiz

Interesse in deze Literatuur Quiz?

We leggen u graag uit wat deze Literatuur Quiz zo leuk maakt! Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Al onze leuke quizzen

Deze Literatuur Quiz is inclusief: